กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

Welcome to Andaman Cultural Center Krabi

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วย กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอีกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อยู่ภายใต้การดูแลของกองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

อ่านต่อ

โซเชียลวีดิโอ

อ้วนผอมชวนตะลุย

ดูวีดิโอ

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ดูวีดิโอ

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน Andaman Beads Museum

ส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ที่มีความน่าสนใจ น่าค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ นั่นคือ "พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน" แหล่งเรียนรู้ด้านลูกปัดโบราณ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

อ่านต่อ

หอศิลป์อันดามัน

ส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ที่มีความน่าสนใจ น่าค้นหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ นั่นคือ "พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน" แหล่งเรียนรู้ด้านลูกปัดโบราณ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

อ่านต่อ

อาคารนิทรรศการแสดงงานหมุนเวียน

จัดแสดงผลงานของศิลปินทุกรุ่น ทั่วโลก ตลอดทั้งปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ให้ความรู้สึกของผู้ที่มาเที่ยวชมงานแตกต่างกันออกไป ในแต่ละเดือน

อ่านต่อ

โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน

โรงเรียนฝึกอบรม ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาอบรมเป็นคอร์ส ตามที่กำหนดได้ฟรี

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเปิดงานนิทรรศการ “เส้นทางสีเทา”

ขอเชิญร่วมเปิดงานนิทรรศการ “เส้นทางสีเทา” จัดแสดงระหว่างวันที่ ​28 เม.ย. – 30 พ.ค. 66

อ่านต่อ ข่าวทั้งหมด

นิทรรศการ The 7th SEE 2 SEA ART EXHIBITION BY 2 LAYS GROUP

นิทรรศการ The 7th SEE 2 SEA ART EXHIBITION BY 2 LAYS GROUP

อ่านต่อ ข่าวทั้งหมด

เตรียมพบเวลาแห่งความฟิน และอินไปกับบรรยากาศกาแฟ 🎉ในงาน Krabi Music Coffee and Craft #2

เตรียมพบเวลาแห่งความฟิน และอินไปกับบรรยากาศกาแฟ ในงาน Krabi Music Coffee and Craft #2

อ่านต่อ ข่าวทั้งหมด

Fullmoon Night Music @Krabi #2

พบกับการกลับมาของงานดนตรี #FullmoonNightMusic @Krabi #2

อ่านต่อ ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะเด็กเเละเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะเด็กเเละเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ ข่าวทั้งหมด

Krabi Music Coffee & Craft #3 ณ ลานประติมากรรมไม้มะหาดและนกอินทรี (เสียงเพลงแห่งอันดามัน)

Krabi Music Coffee & Craft #3 ณ ลานประติมากรรมไม้มะหาดและนกอินทรี (เสียงเพลงแห่งอันดามัน)

อ่านต่อ ข่าวทั้งหมด

พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน Andaman Beads Museum

โซนที่ 1,2

ประวัติความเป็นมาของลูกปัดโบราณ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของลูกปัดทั่วโลก กว่า 43,000 ปี

โซนที่ 3,4

แฟชั่นลูกปัด วัตถุดิบและลวดลายของลูกปัดที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงแฟชั่นและบ่งบอกถึงคุณค่าทางด้านจิตใจ

โซนที่ 5,6

ความเชื่อลูกปัด ลูกแก้วเสี่ยงทายและลูกปัดจักราศี บ่งบอกถึงลักษณะของผู้คนที่เข้ามาเที่ยวชมภายในศูนย์การเรียนรู้

โซนที่ 7

Thank you Zone สิ้นสุดการชมพิพิธภัณฑ์ลูกปัด หวังว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมจะประทับใจและกลับมาเยือนอีกครั้ง

ผู้บริหาร ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

แกลลอรี่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อยู่ภายใต้การดูแลของกองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถึงยุคปัจจุบัน


อ่านต่อ

ANDAMAN CULTURAL CENTER

11:20:09 AM