กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

หอศิลป์อันดามัน Andaman Art Galleries

image

ผลงานศิลปะ โดย ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินเหรียญทอง ศิลปินที่มีชื่อเสียง และศิลปินแห่งชาติ

อาคาร 3 ชั้น จัดแสดงผลงานศิลปะที่หลากหลาย โดย ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปินรุ่นใหม่ ศิลปินเหรียญทอง และศิลปินที่มีชื่อเสียง และศิลปินแห่งชาติ ที่มอบไว้เพื่อจัดแสดงภายในอาคาร

เริ่มจาก

ชั้นที่ 1 ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์ ลานกิจกรรม และห้องระนอง

ชั้นที่ 2 ผลงานศิลปินร่วมสมัยระดับเหรียญทอง รางวัลเกียรติคุณต่างๆ (ห้องตรัง และห้องพังงา) และห้องสีน้ำ จัดแสดงผลงานศิลปะสีน้ำโดยศิลปินอาเซียน

ชั้นที่ 3 ผลงานศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ (ห้องภูเก็ต และห้องกระบี่)
และ highlight ของที่นี่คือ ผลงานโดยศิลปินแห่งชาติ อาทิ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี, อาจารย์ประหยัด พงษ์ดำ, อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, อาจารย์กมล ทัศนาญชลี, อาจารย์เขียน ยิ้มสิริ, อาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี, อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, อาจารย์สนิท ดิษฐพันธุ์, อาจารย์เดชา วรชุน, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร


เชิญชมภาพ 3 มิติ