กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

เทวสถานจตุคามรามเทพ สองคาบสมุทร

image

องค์พ่อจตุคามรามเทพ เป็นกษัตริย์ในสมัยราชอาณาจักรศรีวิชัย-ศรีธรรมโศกราช

องค์พ่อจตุคามรามเทพ เป็นกษัตริย์ในสมัยราชอาณาจักรศรีวิชัย-ศรีธรรมโศกราช เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว มีพระนามว่า “พระเจ้าจันทรภานุ” เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ของราชวงศ์ศรีธรรมโศกราช ปกครองเมืองตามพรลิงค์ หรือเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน มีพระวรกายสีเข้ม เป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกล้า จนได้สมัญญานามว่า “ราชันดำแห่งทะเลใต้” หรือ “พญาพังพกาฬ” ที่ขึ้นตรงต่อศรีธรรมโศกราช คือหัวเมืองบริวาร 12 เมือง ตามปีนักกษัตรหนึ่งในนั้นคือ “เมืองบันไทยสมอ” มีตราประจำเมืองคือ “ปีวอก” จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบสันนิษฐานว่าคือ เมืองกระบี่ นั่นเอง

เทศบาลเมืองกระบี่ได้สร้างประติมากรรมองค์พ่อจตุคามรามเทพ เมื่อ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นมาของเมืองกระบี่ ที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ยุคโบราณ และเพื่อสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล