กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ข่าวและกิจกรรม

image

นิทรรศการ The 7th SEE 2 SEA ART EXHIBITION BY 2 LAYS GROUP

งานนิทรรศการ The 7th SEE 2 SEA ART EXHIBITION BY 2 LAYS GROUP

โดยศิลปินกลุ่ม 2 เล ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของอาจารย์ และนักวิชาการทางด้านศิลปะ จาก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พ.ค.2566 – 31 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่