กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

image

เทศบาลเมืองกระบี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่ม 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ประกอบด้วย กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ซึ่งถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอีกด้วย

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่ นำโดย

ซึ่งในปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด 5 หลัง ประกอบด้วย

อาคาร A ซึ่งภายในจะมีด้วยกันทั้งหมด 7 โซนคือ ห้องประวัติความเป็นมาของลูกปัด, ห้องประวัติลูกปัดในประเทศไทย, ห้องแฟชั่นลูกปัด, ห้องลูกปัดล้ำค่า, ห้องลูกปัดและความเชื่อลูกปัด, ห้องลูกปัดในอนาคตและห้องThank you zone

อาคารB ประกอบด้วยห้องบรรยาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลูกปัด, ประติมากรรมเมืองกระบี่, สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองกระบี่ ก่อนเข้าชมอาคารในแต่ละหลัง และห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์โอทอปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่

อาคาร C คือ อาคารแสดงงานศิลปะหมุนเวียน

หอศิลป์อันดามัน เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อใช้ในการแสดงผลงานของศิลปิน ดังนี้
ชั้นที่ 1 ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์ ลานกิจกรรม และห้องระนอง
ชั้นที่ 2 ผลงานศิลปินร่วมสมัยระดับเหรียญทอง รางวัลเกียรติคุณต่างๆ (ห้องตรัง และห้องพังงา) และห้องสีน้ำ จัดแสดงผลงานศิลปะสีน้ำโดยศิลปินอาเซียน
ชั้นที่ 3 ผลงานศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ (ห้องภูเก็ต และห้องกระบี่)

โรงเรียนต้นกล้าอันดามัน โรงเรียนฝึกอบรม ทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.30 น.


เชิญชมภาพ VR 360 องศา