กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ประติมากรรมนาวาแห่งอันดามัน

image

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ

ออกแบบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ ที่เกาะกลางถนนกระบี่ หน้าโรงเรียนอุตรกิจ เมืองกระบี่

ประติมากรรมนาวาแห่งอันดามัน ตั้งอยู่ที่เกาะกลางถนนกระบี่ หน้าโรงเรียนอุตรกิจ เมืองกระบี่