กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

อาคารนิทรรศการแสดงงานหมุนเวียน Andaman Exhibition Rotation

image

จัดแสดงผลงานของศิลปินทุกรุ่น ทั่วโลก ตลอดทั้งปี

จัดแสดงผลงานของศิลปินทุกรุ่น ทั่วโลก ตลอดทั้งปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ให้ความรู้สึกของผู้ที่มาเที่ยวชมงานแตกต่างกันออกไป ในแต่ละเดือน