กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ข่าวและกิจกรรม

image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะเด็กเเละเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะเด็กเเละเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 โดยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน และ พ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่กล่าวรายงาน
...สำหรับนิทรรศการ Young Artist's Art workshop & Exhibition 2024 ได้จัดขึ้นเป็นครั้ง ที่ 2 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ครู และน้องๆ นักเรียนในจังหวัดกระบี่ กว่า 7 โรงเรียน รวมกว่า 100 ผลงาน เข้าร่วมแสดงงานในครั้งนี้
...ผู้ใดสนใจเข้าชม สามารถเข้าชมได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2567
🎈ณ อาคารหอศิลป์อันดามัน (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่)