กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ประติมากรรมปลาเริงร่า

image

ออกแบบโดยอาจารย์พีรพงษ์ ดวงแก้ว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของก้อนหินที่คล้ายกับปลารังหงศ์

ออกแบบโดยอาจารย์พีรพงษ์ ดวงแก้ว โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของก้อนหินที่คล้ายกับปลารังหงศ์ และปลานั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีชายฝั่งยาวถึง 140 กิโลเมตร และเป็นการสร้างสีสันให้กับเมืองกระบี่

ประติมากรรมปลาเริงร่าตั้งอยู่ที่ถนนคงคา ใกล้ท่าเทียบเรือคงคา