กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ประติมากรรมปูดำ (Black Crab)

image

”อย่างที่ข้าพเจ้าไปขอกับชาวกระบี่ว่า...ป่าไม้ชายเลนนี้ อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ ขอให้เป็นป่าชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย”

จากพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ณ ศาลาดุสิตดาลัยความว่า... ”อย่างที่ข้าพเจ้าไปขอกับชาวกระบี่ว่า...ป่าไม้ชายเลนนี้ อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ ขอให้เป็นป่าชายเลนอย่างเดิม เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย” ป่าไม้ชายเลนส์หน้าเมืองกระบี่ จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติลำดับที่ 4 ของประเทศไทย ลำดับที่ 1,100 ของโลก ที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน มีพื้นที่ 133,120 ไร่

เทศบาลเมืองกระบี่ ได้สร้างประติมากรรมปูดำทองเหลืองรมดำ งบประมาณในการก่อสร้าง 3,199,000 บาท ประกอบด้วยครอบครัวปู 4 ตัว ตัวใหญ่กระดองกว้าง 3 เมตร ตัวเล็กอีก 3 ตัว เพื่อบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณเขาขนาบน้ำหน้าเมืองกระบี่

อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้ชาวกระบี่ ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ใช้อย่างพอเพียง เป็นประตูสู่แหล่งมหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ

“ประติมากรรมปูดำ” ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรกิจ ริมเขื่อนท่าเทียบเรือเขาขนาบน้ำเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว ในนิทานอีสปเรื่องแม่ปูกับลูกปู เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ ที่ว่า “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” พ่อแม่ทุกคนจะต้องสอนให้ลูกอยู่ในระเบียบวินัย เคารพผู้ใหญ่ ประพฤติตนเป็นคนดี