กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ประติมากรรมไม้มะหาด และเสียงเพลงแห่งอันดามัน

image

สร้างโดยศิลปิน 2 ท่าน ไม้มะหาด หรือตายแล้วเกิด สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น ชื่อว่า Mr.คัทสึมิ มูไก

สร้างโดยศิลปิน 2 ท่าน ไม้มะหาด หรือตายแล้วเกิด สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวญี่ปุ่น ชื่อว่า Mr. คัทสึมิ มูไก เป็นประติมากรรมที่บ่งบอกถึงภูเขา โพลงถ้ำ ลูกปัดโบราณ สิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ส่วนประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน เป็นประติมากรรมที่สร้างด้วยสแตนเลส เป็นรูปนกอินทรี ออกแบบโดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เป็นประติมากรรมที่หมายถึงวิถีชีวิตของลูกชาวเลอูรักลาโว้ยที่รักในเสียงเพลงรองแง็ง และยาโฮ้ง โดยมีนกอินทรีเป็นสื่อวิถีชีวิตที่มีลักษณะเด่น คือ มีความเพียร มีความฉลาด และเพียงพอ เมื่อรวมประติมากรรมทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกัน จึงหมายถึงสิ่งมีชีวิตจะต้องพึ่งพากัน คือไม้กับนก

ประติมากรรมทั้งสองต้องอยู่บริเวณถนนอุตรกิจ ใกล้ป้อมตำรวจ