กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

ประติมากรรมเรือชีวิต (Boat of life)

image

ประติมากรรมเรือชีวิต ออกแบบโดยอาจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2550

ประติมากรรมเรือชีวิต เป็นประติมากรรมที่ออกแบบโดยอาจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปี 2550 เป็นเรือ 3 ลำซ้อนกัน บอกเล่าเรื่องราวของเรือ 3 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวกระบี่ คือ

เรือลำที่ 1 (ลำใหญ่) หมายถึง เรือของพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกบนเส้นทางสายไหมผ่านเมืองกระบี่ เพื่อเข้ามาค้าขายในยุคอดีตที่ผ่านมา

เรือลำที่ 2 (ลำกลาง) หมายถึง เรือพระที่นั่ง ของรัชกาลที่ 6 (สมัยที่ยังดำรงอิสริยศเจ้าฟ้า) ที่ทรงเสด็จเทียบท่าที่ท่าเรือเจ้าฟ้าหน้าเมืองกระบี่ เมื่อ พ.ศ. 2452

เรือลำที่ 3 (เรือลำเล็ก) หมายถึง “เรือหัวโทง” ซึ่งเป็นเรือที่ใช้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เป็นพาหนะขนส่งทางน้ำ ปัจจุบันชาวกระบี่ได้ดัดแปลงติดตั้งเครื่องยนต์ เป็นเรือบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามเกาะต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย

“ประติมากรรมเรือชีวิต” ตั้งอยู่บริเวณถนนคงคา ใกล้กับท่าเทียบเรือเจ้าฟ้าหน้าเมืองกระบี่