กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

สี่แยกมนุษย์โบราณ (Manus Boran)

image

ซากฟอสซิลกรามบนด้านขวาพร้อมฟัน 5 ซี่ และกรามด้านล่างขวา พร้อมฟัน 2 ซี่ ณ เหมืองถ่านหินลิกไนท์ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

จากการขุดพบซากฟอสซิลกรามบนด้านขวาพร้อมฟัน 5 ซี่ และกรามด้านล่างขวา พร้อมฟัน 2 ซี่ ณ เหมืองถ่านหินลิกไนท์ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้นำมาสู่การบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดกระบี่ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์เอเชียเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์โบราณที่มีอายุถึง 35 ล้านปี มีชื่อว่า “สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส” จัดอยู่ในสายพันธุ์ “โฮมินิดส์ หรือ โฮมินอยด์”

นอกจากนี้ยังขุดพบโครงกระดูกของมนุษญ์ที่เพิงผาหลังโรงเรียนบ้านทับปริก มีอายุ 43,000 ปี และที่ถ้ำหมอเขียว ซึ่งมีอายุ 25,000 ปี เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ และการจัดระเบียบจราจรในเมืองกระบี่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประติมากรรมสัญญาณไฟจราจรมนุษย์โบราณ ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราช แยกสุคนธ์ และถนนเหมทานนท์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับศูนย์การค้าโวคกระบี่