กองการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลเมืองกระบี่

075-621359 ต่อ 0

Museum Contact

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองกระบี่ แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

สำหรับผู้ขอใช้พื้นที่

ระเบียบการใช้หอศิลป์

>> ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอแสดงงาน แบบกลุ่ม

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 1

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2

แบบฟอร์มขอแสดงงาน แบบเดี่ยว

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 1

>> ดาวน์โหลดแผ่นที่ 2


Follow Us

Museum Info

มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวของลูกปัดโบราณ ซึ่งเชื่อมโยงจากอดีตในฐานะเมืองท่ากว่าสองพันปีถ่ายทอดผ่านกาลเวลาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสถานที่ในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ADDRESS

  • ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน,
  • ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ ,
  • อำเภอเมืองกระบี่ ,
  • จังหวัดกระบี่ 81000
  • 075-621359 ต่อ 0 ,krabiartmuseum@gmail.com
  • เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
    (ยกเว้นเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์)

Find Map Us